חזון מרכז צעירים

ייעוד וחזון מרכז צעירים

מרכז צעירים ישמש כתובת איכותית למגוון שירותים ייחודיים, במטרה ללוות כל צעיר באילת  בהכרעות המרכזיות ובאתגרים מולם הוא ניצב.
המרכז יהווה עוגן למיצוי הפוטנציאל האישי, לחיזוק תחושת השייכות של הצעירים לעיר, ולהפיכתם לאזרחים משמעותיים בביסוס אילת כעיר מצוינת ואטרקטיבית.