צוות


 • Orgal@eilat.muni.il

 • 08-6367583
 • תחום השכלה גבוהה וסטודנטים
 • אורגל קדושי שמואל

 • Morans@eilat.muni.il

 • 08-6367586
 • תחום פיתוח קריירה, תעסוקה והכשרות מקצועיות
 • מורן נחמיאס סולומון

 • Reutc@eilat.muni.il

 • 08-6367584
 • תחום חיילים וחיילים משוחררים
 • רעות טיגרמן • Orlyma@eilat.muni.il

 • 08-6367594
 • תכנית "בשבילי" לקידום צעירים
 • עו"ס אורלי מלכה