צרפתי טורס


  • על טיסות בלבד-10$

  • על מלון בלבד-20$

  • ויזה לארה"ב-10$

  • מסלול לתאילנד שכולל טיסות + מלון + העברות 100$.