מלגת קרן אילת

נרשמתם ללימודים אקדמיים? העיר אילת מאחוריכם!

דף הבית   קרן אילת

סטודנט תושב אילת או לומד באילת?

מגיע לך יותר!

K

קרן אילת תשפ״א 2020-21

עיריית אילת באמצעות קרן אילת לפיתוח חינוך ותרבות מעודדת את תושבי אילת לרכוש השכלה אקדמית, קרש הקפיצה לעולם התעסוקה.
קרן אילת פועלת רבות על מנת להעניק לסטודנטים באילת מלגה עירונית לשכר לימוד אקדמי, ומחלקת מידי שנה מאות אלפי שקלים למאות סטודנטים.

יש לך שאלה? מעוניין לשמוע פרטים נוספים?

קריטריונים כלליים

על המבקש מלגה לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

1.

חתימה על כתבי התחייבות:

הסטודנט חייב לחתום על כתבי התחייבות המצורפים לבקשת המלגה, לפיו הוא עונה על כל הקריטריונים המוצגים להלן, ולצרף לבקשת המלגה את כל המסמכים הדרושים.

2.

לימודים במוסד מוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה

או מה”ט או משרד ממשלתי, לפי העניין.

3.

שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי מלאים – חובה

למעט מי שקיבל פטור מטעמים רפואיים, או עולה חדש שקיבל פטור בגין גילו עפ”י החוק.

4.

לימודים במוסדות אקדמיה באילת

– לא תינתן מלגה לסטודנט הלומד מחוץ לאילת מקצוע או מסלול הנלמדים באילת.
• סטודנט אשר יחליף מקצוע או מוסד לימודים מחוץ לאילת, יהיה זכאי לקבל מלגה רק אם מסלול הלימודים אינו נלמד באילת
** לתשומת לב הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת – המלגות מוענקות ע”י פר”ח ומגבית קנדה באמצעות המוסד האקדמי. לפרטים אודות מלגה זו ניתן לפנות לדיקנט סטודנטים,
גב’ רונית כהן [email protected] או בטלפון: 08-6304506.

5.

התנדבות בקהילה

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

6.

וותק תושבות באילת –

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

סטודנט הלומד באילת:
• פטור מהצגת ותק תושבות באילת, בתנאי שבתעודת הזהות, שתוצג עם הגשת בקשת המלגה, מצוינת כתובת המגורים באילת.
סטודנט הלומד מחוץ לאילת:
• הסטודנט לא יידרש להציג כתובת באילת בתעודת הזהות, בתנאי שהיה תושב אילת חמש (5) שנים רצופות לפני תחילת שנת הלימודים ביום הקובע, ובכפוף להצגת תעודת תושב אילת בתוקף.
• שירות צבאי בצה”ל או שרות לאומי ייחשב כוותק לסטודנט אשר למד בבי”ס תיכון באילת, או לבני אילת אשר למדו בחטיבה העליונה במסגרת חינוכית מחוץ לאילת.
• עולה חדש שהינו תושב אילת במשך שלוש שנים רצופות ביום הקובע, בתנאי שאינו מקבל שכר לימוד ממשרד הקליטה. עולה חדש נחשב מי שגר בארץ חמש שנים ביום הקובע.
• סטודנט שנישא לבת זוג אילתית וגר באילת לפחות שנתיים ביום הקובע, בתנאי שבת הזוג גרה באילת חמש שנים ברציפות.

 

7.

מבחן הכנסה** – 4,900 ש”ח לנפש (בשקלול ילדים עד גיל 25)

• סטודנט רווק יציג תלושי שכר של ההורים.
• סטודנט נשוי יציג תלושי שכר שלו ושל בת זוגו. מקבל מזונות נדרש להציג אישור רלוונטי בנושא.
** למעט במסלול מלגה בשיתוף פר”ח.

8.

זכאות וגובה המלגה –

• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט מגורמים שונים מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט לא יהיה זכאי למלגה מ”קרן אילת”
• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט אינו מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט זכאי למלגה מ”קרן אילת”, אולם סך המלגות לא יעבור את מלוא שכר הלימוד.

9.

היקף לימודים – מס’ השעות השבועיות

• סטודנט לתואר ראשון – לפחות 14 שעות שבועיות באחד הסמסטרים, ולפחות 12 שעות שבועיות בסמסטר האחר
• סטודנט להוראה בשנת הלימודים האחרונה – לפחות 12 שעות שבועיות בכל סמסטר
• סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (לתואר ראשון או שני) – לפחות 4 קורסים בשנה

10.

מספר המלגות –

• תואר ראשון – עד שלוש שנות לימוד בלבד
• תואר ראשון להוראה, להנדסה (מהנדס) ולראיית חשבון – עד ארבע שנים בלבד, תארים אשר תקופת הלימודים עולה על 3 שנים יובאו כבקשה חריגה
• רפואה – עד חמש שנות לימוד בלבד
• “קרן אילת” לא תעניק יותר משש מלגות לסטודנט.

11.

חובת השתתפות בטקס חלוקת המלגות**

• בקשה שלא להגיע לטקס מסיבות שונות תוגש לאישור הועדה, בכתב, כולל מסמכים.
• ככל ואושר לסטודנט להיעדר מטקס המלגות, רק בני משפחה מקרבה ראשונה יהיו רשאים לקבל את המלגה בשם הסטודנט, עם הצגת תעודת זהות, במעמד הטקס.
** ככל ומתקיים באותה שנה, בהתאם לתו הסגול

12.

לימודים בחו”ל –

סטודנט הלומד מחוץ לגבולות מדינת ישראל אינו זכאי למלגה.

13.

אישור המלגה

מותנה במשאבי קרן אילת ומספר התקנים, ולפי שיקול דעת ועדת המלגות של קרן אילת.

קריטריונים כלליים

על המבקש מלגה לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

חתימה על כתבי התחייבות:

הסטודנט חייב לחתום על כתבי התחייבות המצורפים לבקשת המלגה, לפיו הוא עונה על כל הקריטריונים המוצגים להלן, ולצרף לבקשת המלגה את כל המסמכים הדרושים.
(למסלול #1: נספחים א + ב | למסלול #2: נספחים: א + ב + ג | למסלול #3, #4: נספחים א + ג)

1.

לימודים במוסד מוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה

או מה”ט או משרד ממשלתי, לפי העניין.

2.

שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי מלאים – חובה

למעט מי שקיבל פטור מטעמים רפואיים, או עולה חדש שקיבל פטור בגין גילו עפ”י החוק.

3.

לימודים במוסדות אקדמיה באילת

– לא תינתן מלגה לסטודנט הלומד מחוץ לאילת מקצוע או מסלול הנלמדים באילת
(לרשימת המקצועות הנלמדים באילת לחץ כאן)
• סטודנט אשר יחליף מקצוע או מוסד לימודים מחוץ לאילת, יהיה זכאי לקבל מלגה רק אם מסלול הלימודים אינו נלמד באילת
** לתשומת לב הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת – המלגות מוענקות ע”י פר”ח ומגבית קנדה באמצעות המוסד האקדמי. לפרטים אודות מלגה זו ניתן לפנות לדיקנט סטודנטים,
גב’ רונית כהן [email protected] או בטלפון: 08-6304506.

4.

התנדבות בקהילה

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

5.

וותק תושבות באילת –

כל סטודנט יהיה חייב לבצע ולהשלים שעות התנדבות בקהילה, ע”פ מסלול המלגה.

סטודנט הלומד באילת:
• פטור מהצגת ותק תושבות באילת, בתנאי שבתעודת הזהות, שתוצג עם הגשת בקשת המלגה, מצוינת כתובת המגורים באילת.
סטודנט הלומד מחוץ לאילת:
• הסטודנט לא יידרש להציג כתובת באילת בתעודת הזהות, בתנאי שהיה תושב אילת חמש (5) שנים רצופות לפני תחילת שנת הלימודים ביום הקובע, ובכפוף להצגת תעודת תושב אילת בתוקף.
• שירות צבאי בצה”ל או שרות לאומי ייחשב כוותק לסטודנט אשר למד בבי”ס תיכון באילת, או לבני אילת אשר למדו בחטיבה העליונה במסגרת חינוכית מחוץ לאילת.
• עולה חדש שהינו תושב אילת במשך שלוש שנים רצופות ביום הקובע, בתנאי שאינו מקבל שכר לימוד ממשרד הקליטה. עולה חדש נחשב מי שגר בארץ חמש שנים ביום הקובע.
• סטודנט שנישא לבת זוג אילתית וגר באילת לפחות שנתיים ביום הקובע, בתנאי שבת הזוג גרה באילת חמש שנים ברציפות.

 

6.

מבחן הכנסה** – 4,900 ש”ח לנפש (בשקלול ילדים עד גיל 25)

• סטודנט רווק יציג תלושי שכר של ההורים.
• סטודנט נשוי יציג תלושי שכר שלו ושל בת זוגו. מקבל מזונות נדרש להציג אישור רלוונטי בנושא.
** למעט במסלול מלגה בשיתוף פר”ח.

7.

זכאות וגובה המלגה –

• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט מגורמים שונים מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט לא יהיה זכאי למלגה מ”קרן אילת”
• אם סך המלגות שמקבל הסטודנט אינו מכסה את מלוא שכר הלימוד האוניברסיטאי הקבוע בחוק, הסטודנט זכאי למלגה מ”קרן אילת”, אולם סך המלגות לא יעבור את מלוא שכר הלימוד.

8.

היקף לימודים – מס’ השעות השבועיות

• סטודנט לתואר ראשון – לפחות 14 שעות שבועיות באחד הסמסטרים, ולפחות 12 שעות שבועיות בסמסטר האחר
• סטודנט להוראה בשנת הלימודים האחרונה – לפחות 12 שעות שבועיות בכל סמסטר
• סטודנט באוניברסיטה הפתוחה (לתואר ראשון או שני) – לפחות 4 קורסים בשנה

9.

מספר המלגות –

• תואר ראשון – עד שלוש שנות לימוד בלבד
• תואר ראשון להוראה, להנדסה (מהנדס) ולראיית חשבון – עד ארבע שנים בלבד, תארים אשר תקופת הלימודים עולה על 3 שנים יובאו כבקשה חריגה
• רפואה – עד חמש שנות לימוד בלבד
• “קרן אילת” לא תעניק יותר משש מלגות לסטודנט.

10.

חובת השתתפות בטקס חלוקת המלגות**

• בקשה שלא להגיע לטקס מסיבות שונות תוגש לאישור הועדה, בכתב, כולל מסמכים.
• ככל ואושר לסטודנט להיעדר מטקס המלגות, רק בני משפחה מקרבה ראשונה יהיו רשאים לקבל את המלגה בשם הסטודנט, עם הצגת תעודת זהות, במעמד הטקס.
** ככל ומתקיים באותה שנה, בהתאם לתו הסגול

11.

לימודים בחו”ל –

סטודנט הלומד מחוץ לגבולות מדינת ישראל אינו זכאי למלגה.

12.

אישור המלגה

מותנה במשאבי קרן אילת ומספר התקנים, ולפי שיקול דעת ועדת המלגות של קרן אילת.

13.

מסלולי המלגה לשנת תשפ״א

סטודנט יכול להגיש בקשה למלגה באחד המסלולים הבאים, על סמך נתוניו האישיים:

מסלול מלגה

#1

סוג התואר/
הלימודים

• תואר ראשון
• תואר שני
• הנדסאי
• לימודי הוראה
• לימודים בבתי”ס על תיכוניים לאמנויות

מוסד לימוד

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט
– מוכר משרד התרבות והספורט

אופן והיקף ההתנדבות

120 שעות בפר”ח +
20 שעות התנדבות בקהילה באילת

מלגה מטעם

מפעל הפיס + פר”ח + קרן אילת

תנאים נוספים

קריטריונים של פר”ח +
קריטריונים של מפעל הפיס

מסלול מלגה

#2

סוג התואר/
הלימודים

• תואר ראשון
• תואר שני (מקצוע בתיעדוף עירוני)
• הנדסאי
• לימודי הוראה
• לימודים בבתי”ס על תיכוניים לאמנויות

 מוסד לימוד

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט
– מוכר משרד התרבות והספורט

אופן והיקף ההתנדבות

140 שעות בקהילה

מלגה מטעם

מפעל הפיס + קרן אילת

תנאים נוספים

קריטריונים של מפעל הפיס ושותפים נוספים (ע”פ העניין)
צירוף אסמכתא לאי רישום/ ביצוע פר”ח

מסלול מלגה

#3

סוג התואר/
הלימודים

• תואר שני
• הנדסאי
• עתודה

 מוסד לימוד

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט

אופן והיקף ההתנדבות

30 שעות בקהילה

מלגה מטעם

קרן אילת

תנאים נוספים

 

מסלול מלגה

#4

סוג התואר/
הלימודים

• יג’-יד’ בחינוך
טכנולוגי על יסודי מחוץ לאילת

 מוסד לימוד

– בתי”ס המאושרים ע”י משרד החינוך

אופן והיקף ההתנדבות

ללא התנדבות

מלגה מטעם

קרן אילת

תנאים נוספים

 

מסלולי המלגה לשנת תשפ״א

סטודנט יכול להגיש בקשה למלגה באחד המסלולים הבאים, על סמך נתוניו האישיים:

תנאים נוספים

מלגה מטעם

אופן והיקף ההתנדבות

מוסד לימוד

סוג התואר/
הלימודים

מסלול מלגה

קריטריונים של פר”ח +
קריטריונים של מפעל הפיס

מפעל הפיס + פר”ח + קרן אילת

120 שעות בפר”ח +
20 שעות התנדבות בקהילה באילת

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט
– מוכר משרד התרבות והספורט

• תואר ראשון
• תואר שני
• הנדסאי
• לימודי הוראה
• לימודים בבתי”ס על תיכוניים לאמנויות

#1

( לרשימת המסמכים הנדרשים לחצן כאן )

קריטריונים של מפעל הפיס ושותפים נוספים (ע”פ העניין)
צירוף אסמכתא לאי רישום/ ביצוע פר”ח

מפעל הפיס +
קרן אילת

140 שעות בקהילה

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט
– מוכר משרד התרבות והספורט

• תואר ראשון
תואר שני (מקצוע בתיעדוף עירוני)
• הנדסאי
• לימודי הוראה
• לימודים בבתי”ס על תיכוניים לאמנויות

#2

( לרשימת המסמכים הנדרשים לחצן כאן )

קרן אילת

30 שעות בקהילה

– מוסד אקדמי מוכר מל”ג
– מוכר מה”ט

• תואר שני
• הנדסאי
• עתודה

#3

( לרשימת המסמכים הנדרשים לחצן כאן )

קרן אילת

ללא התנדבות

– בתי”ס המאושרים ע”י משרד החינוך

• יג’-יד’ בחינוך
טכנולוגי על יסודי
מחוץ לאילת

#4

( לרשימת המסמכים הנדרשים לחצן כאן )

שאלות ותשובות מלגת קרן אילת

1. כיצד ניתן לבדוק האם אני זכאי/ת לקבל מלגה
הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא
2. כיצד אני יודע/ת אם מוסד הלימודים שלי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)?
3. מה גובה המלגה אותה ניתן לקבל?

גובה המלגות נע בין 2,000-10,000 ₪ ונקבע על פי מסלול המלגה, מספר הזכאים והיקף המשאבים של קרן אילת באותה שנה.

4. במידה וקיבלתי הודעה שנמצאתי זכאי/ת, מה עליי לעשות על מנת לקבל את המלגה?

סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגה יידרשו לבצע שעות פעילות לטובת הקהילה באילת, בהתאם לגובה המלגה. 140 שעות – מלגה מלאה, 30 שעות – מלגה חלקית.

5. מתי נפתחת האפשרות להגיש בקשות?

מדי שנה, מעט לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית, יוצא “קול קורא” להגשת בקשות למלגה. ה”קול הקורא” מגדיר את מסגרת הזמנים במהלכה ניתן להגיש בקשה למלגה, והוא מתפרסם באתר מרכז צעירים, עמודי פייסבוק עירוניים, מקומונים ועוד.

6. מתי אדע אם בקשתי למלגה אושרה או לא?

לאחר התאריך האחרון להגשת בקשות למלגה, והשלמת המסמכים ועיבוד הבקשות, מתכנסת ועדת המלגות למספר דיונים לבחינת הבקשות ולאחריה יפורסמו החלטות הועדה.

7. מתי בפועל אקבל את כספי המלגה?

במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים האקדמית נערך טקס עירוני בו מקבלים המלגאים את הפעימה הראשונה של המענק הכספי שנקבע – בדר”כ בחודש מאי. פעימה שניה של המילגה תינתן כחודשיים לאחר סיום הלימודים – בד”כ באוקטובר.

לתשומת לבכם, המלגאים יקבלו את מלוא הסכום רק לאחר שהשלימו את מכסת שעות ההתנדבות לטובת הקהילה שנקבעה עבורם.

8. היכן ניתן לבצע את שעות הפעילות לטובת הקהילה?

ישנם מוקדי פעילות רבים בעיר הנוגעים במגוון רחב של אוכלוסיות. המלגאים מופנים לרכזת מלגת קרן אילת, ומשובצים במוקדים לפי העדפותיהם, נתוניהם האישיים ובהתאם לצרכים העירוניים.

9. מה קורה במידה ולא סיימתי את שעות הפעילות לטובת הקהילה? האם עדיין אקבל את כספי המלגה?

קבלת המלגה מותנית בסיום מכסת שעות הפעילות.

מלגאי שלא השלים את השעות שנקבעו עד למועד הסיום, לא יקבל את מלוא הסכום במעמד זה.

10. אני לא לומד בארץ, האם אני זכאי למלגה?

מלגות קרן אילת מיועדות לסטודנטים הלומדים בארץ בלבד.

11. אני לומד במכינה / לימודי תעודה, האם אני זכאי למלגה?
הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא
ומשתנה משנה לשנה
12. קיבלתי מלגת קרן אילת בשנה הקודמת, האם אוכל להגיש בקשה גם השנה?

בהחלט, אך שיש לשים לב שיש קריטריונים שונים משנה לשנה, ואם קיבלת מלגה בשנה הקודמת לא בהכרח שתקבל מלגה בשנה הבאה. לקרוא טוב טוב.

13. האם ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה שאקבל?

לא ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה. בהגשת הבקשה יש להגיש לפי מסלולי המלגה של אותה שנה. סכום המלגה ייקבע עם האישור.

14. האם המלגות מיועדות גם להנדסאים?

בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות להנדסאים להגיש מלגה- קישור לקריטריונים. הנדסאי שעושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 1. הנדסאי שאינו עושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 2 (מסלול סוציואקונומי).

15. איך אדע אם חסרים לי מסמכים לאחר שהגשתי את הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה למלגה אנו עוברים על כל הטפסים ובמידת הצורך, ניידע אתכם לגבי הטפסים החסרים. .

16. לא מצאתי הודעה לאישור הרשמה בתיבת הדואר הנכנס. מה עושים?
ברוב שרתי הדואר (כמו walla, Gmail וכדומה)  קיים מנגנון לסינון הודעות. יש לחפש את ההודעה בתיבת “דואר הזבל” (SPAM).
17. אני סטודנט/ית לתואר שני, האם יש לי אפשרות להגיש בקשה למלגה?
בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות לסטודנטים לתואר שני להגיש מלגה- קישור לקריטריונים סטודנט לתואר שני שעושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 1. סטודנט לתואר שני שאינו עושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 2 (סוציואקונומי), רק אם המקצוע הנלמד הוא מקצוע נדרש (הרשימה תפרסם באתר).
18. אני לומד/ת באוניברסיטה הפתוחה. האם גם אני יכולה להגיש מסמכים לקבלת מלגה?

בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות לסטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה להגיש מלגה- קישור לקריטריונים.

19. האם ניתן לשלוח את המסמכים הנדרשים בדואר?
לא ניתן לשלוח לנו מסמכים בדואר. שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך מערכת העלאת המסמכים לאתר. במידה ואתם נתקלים בקשיים טכניים, אנא צרו עמנו קשר בפייסבוק או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]
20. מתי אדע אם אני זכאי/ת למלגה?
תשובות על זכאות או אי-זכאות למלגה יימסרו לאחר גמר דיוני ועדת המלגות (ינואר-פברואר).
21. מהו התאריך האחרון להגשת מלגה?

12/12/2020

12. קיבלתי מלגת קרן אילת בשנה הקודמת, האם אוכל להגיש בקשה גם השנה?

בהחלט, אך שיש לשים לב שיש קריטריונים שונים משנה לשנה, ואם קיבלת מלגה בשנה הקודמת לא בהכרח שתקבל מלגה בשנה הבאה. לקרוא טוב טוב.

13. האם ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה שאקבל?

לא ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה. בהגשת הבקשה יש להגיש לפי מסלולי המלגה של אותה שנה. סכום המלגה ייקבע עם האישור.

14. האם המלגות מיועדות גם להנדסאים?
בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות להנדסאים להגיש מלגה- קישור לקריטריונים. הנדסאי שעושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 1. הנדסאי שאינו עושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 2 (מסלול סוציואקונומי).
15. איך אדע אם חסרים לי מסמכים לאחר שהגשתי את הבקשה?

לאחר הגשת הבקשה למלגה אנו עוברים על כל הטפסים ובמידת הצורך, ניידע אתכם לגבי הטפסים החסרים. .

16. לא מצאתי הודעה לאישור הרשמה בתיבת הדואר הנכנס. מה עושים?
ברוב שרתי הדואר (כמו walla, Gmail וכדומה)  קיים מנגנון לסינון הודעות. יש לחפש את ההודעה בתיבת “דואר הזבל” (SPAM).
17. אני סטודנט/ית לתואר שני, האם יש לי אפשרות להגיש בקשה למלגה?

בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות לסטודנטים לתואר שני להגיש מלגה- קישור לקריטריונים סטודנט לתואר שני שעושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 1. סטודנט לתואר שני שאינו עושה פרח יוכל להגיש מלגה במסלול מספר 2 (סוציואקונומי), רק אם המקצוע הנלמד הוא מקצוע נדרש (הרשימה תפרסם באתר).

18. אני לומד/ת באוניברסיטה הפתוחה. האם גם אני יכולה להגיש מסמכים לקבלת מלגה?

בשנת הלימודים תשפ”א יש אפשרות לסטודנטים מהאוניברסיטה הפתוחה להגיש מלגה- קישור לקריטריונים.

19. האם ניתן לשלוח את המסמכים הנדרשים בדואר?
לא ניתן לשלוח לנו מסמכים בדואר. שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך מערכת העלאת המסמכים לאתר. במידה ואתם נתקלים בקשיים טכניים, אנא צרו עמנו קשר בפייסבוק או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]
20. מתי אדע אם אני זכאי/ת למלגה?
תשובות על זכאות או אי-זכאות למלגה יימסרו לאחר גמר דיוני ועדת המלגות (ינואר-פברואר).
21. מהו התאריך האחרון להגשת מלגה?

12/12/2020

1. כיצד ניתן לבדוק האם אני זכאי/ת לקבל מלגה
הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא
2. כיצד אני יודע/ת אם מוסד הלימודים שלי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)?
3. מה גובה המלגה אותה ניתן לקבל?

גובה המלגות נע בין 2,000-10,000 ₪ ונקבע על פי מסלול המלגה, מספר הזכאים והיקף המשאבים של קרן אילת באותה שנה.

4. במידה וקיבלתי הודעה שנמצאתי זכאי/ת, מה עליי לעשות על מנת לקבל את המלגה?

סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגה יידרשו לבצע שעות פעילות לטובת הקהילה באילת, בהתאם לגובה המלגה. 140 שעות – מלגה מלאה, 30 שעות – מלגה חלקית.

5. מתי נפתחת האפשרות להגיש בקשות?

מדי שנה, מעט לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית, יוצא “קול קורא” להגשת בקשות למלגה. ה”קול הקורא” מגדיר את מסגרת הזמנים במהלכה ניתן להגיש בקשה למלגה, והוא מתפרסם באתר מרכז צעירים, עמודי פייסבוק עירוניים, מקומונים ועוד.

6. מתי אדע אם בקשתי למלגה אושרה או לא?

לאחר התאריך האחרון להגשת בקשות למלגה, והשלמת המסמכים ועיבוד הבקשות, מתכנסת ועדת המלגות למספר דיונים לבחינת הבקשות ולאחריה יפורסמו החלטות הועדה.

7. מתי בפועל אקבל את כספי המלגה?

במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים האקדמית נערך טקס עירוני בו מקבלים המלגאים את הפעימה הראשונה של המענק הכספי שנקבע – בדר”כ בחודש מאי. פעימה שניה של המילגה תינתן כחודשיים לאחר סיום הלימודים – בד”כ באוקטובר.

לתשומת לבכם, המלגאים יקבלו את מלוא הסכום רק לאחר שהשלימו את מכסת שעות ההתנדבות לטובת הקהילה שנקבעה עבורם.

8. היכן ניתן לבצע את שעות הפעילות לטובת הקהילה?

ישנם מוקדי פעילות רבים בעיר הנוגעים במגוון רחב של אוכלוסיות. המלגאים מופנים לרכזת מלגת קרן אילת, ומשובצים במוקדים לפי העדפותיהם, נתוניהם האישיים ובהתאם לצרכים העירוניים.

9. מה קורה במידה ולא סיימתי את שעות הפעילות לטובת הקהילה? האם עדיין אקבל את כספי המלגה?

קבלת המלגה מותנית בסיום מכסת שעות הפעילות.

מלגאי שלא השלים את השעות שנקבעו עד למועד הסיום, לא יקבל את מלוא הסכום במעמד זה.

10. אני לא לומד בארץ, האם אני זכאי למלגה?

מלגות קרן אילת מיועדות לסטודנטים הלומדים בארץ בלבד.

11. אני לומד במכינה / לימודי תעודה, האם אני זכאי למלגה?

הקריטריונים לקבלת מלגה מפורטים במסמך הקריטריונים בקישור הבא
ומשתנה משנה לשנה

שלבי תהליך הרשמה

ההסבר מתייחס לשנת הלימודים תשפ״א 2020

4.

במקרה של שינויים יש לעדכן מידית את רכז ועדת מלגות “קרן אילת” במייל  [email protected]

 

3.

 יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg  jpeg , png בלבד! (נפח כל המסמכים הנדרשים להגשה לא יעלה על 3 מ”ב (3,000 KB), נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ”ב (1,000 KB).
    במידה והתמונה (קובץ JPG) עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן.
    במידה והמסמך  (קובץ pdf) עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן.

2.

יש להוריד מהאתר את כתבי ההתחייבות, למלא ולחתום עליהם כנדרש. סטודנט אשר מגיש את הבקשה למלגת “פיס-קרן אילת” עליו למלא את שלושת כתבי ההתחייבות: “כתב התחייבות – קרן אילת”,  “כתב התחייבות מפעל הפיס” ו”דף הנחיות למלגאי-מתנדב”.

1.

בחר במסלול אליו אתה מעוניין להירשם

1.

בחר במסלול אליו אתה מעוניין להירשם

2.

יש להוריד מהאתר את כתבי ההתחייבות, למלא ולחתום עליהם כנדרש. סטודנט אשר מגיש את הבקשה למלגת “פיס-קרן אילת” עליו למלא את שלושת כתבי ההתחייבות: “כתב התחייבות – קרן אילת”,  “כתב התחייבות מפעל הפיס” ו”דף הנחיות למלגאי-מתנדב”.

3.

 יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg  jpeg , png בלבד! (נפח כל המסמכים הנדרשים להגשה לא יעלה על 3 מ”ב (3,000 KB), נפח מסמך בודד לא יעלה על 1 מ”ב (1,000 KB).
    במידה והתמונה (קובץ JPG) עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן.
    במידה והמסמך  (קובץ pdf) עולה על 1MB ניתן לכווץ אותו באמצעות הקישור כאן.

4.

במקרה של שינויים יש לעדכן מידית את רכז ועדת מלגות “קרן אילת” במייל  [email protected]

 

דילוג לתוכן